امروز دوشنبه 2 مهر 1397

پیشنهادات و شکایات

ارسال نظرات و پشنهادات و شکایات

اعتراض صاحبان‌مشاغل خودروها به قطع بودن سامانه امور مالیاتی کشور

b_200_200_16777215_00_images_24.jpg

 

 

 

با بررسی های بعمل آمده و  پیگیری تعدادی از دفاتر پیشخوان دولت تهران ،و بررسی علت قطع بودن چند روزه سیستم مالیات خودرو مشخص گردید که کانون دفاتر پیشخوان و سازمان امور مالیاتی  با سهل انگاری، توپ را به زمین یکدیگر پاس می کنند و صاحبان خودروها را با مشکل مواجه کرده اند.

نظری کارشناس صنفی دفاتر پیشخوان دولت تهران اعلام کرد:

اکنون 12 روز بیشتر تا پایان تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی و صاحبان خودروها باقی نمانده و نیمی از صاحبان خودروها در کشور اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم و ثبت نکرده‌اند و روزانه به تعداد مودیان برای تسلیم اظهارنامه افزوده می شود و حال باید دید که آیا مشکل قطعی سامانه رفع می‌شود و سرور سازمان امورمالیاتی کشور و کانون دفاتر پیشخوان پاسخگوی صاحبان خودروها خواهد بود یا اینکه مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه خودروها از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تمدید می‌شود؟

قطعی سیستم دفاتر هزینه بسیاری را بر صاحبان دفاتر پیشخوان دولت و مردم تحمیل نموده است که امید است کانون کشوری نسبت به جبران زیان مادی و معنوی دفاتر اقدام نماید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی