امروز دوشنبه 2 مهر 1397

پیشنهادات و شکایات

ارسال نظرات و پشنهادات و شکایات

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر مالیاتی

b_200_200_16777215_00_images_index.jpg

 

 

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاترمالیاتی ، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی )مکانیزه( و دستی و نمونه «

اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی مصوب

» 3154/4/13 قانون مالیات های مستقیم جهت دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید.

http://www.farsnews.com/13941212000144

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی