امروز دوشنبه 4 تير 1397

پیشنهادات و شکایات

ارسال نظرات و پشنهادات و شکایات

ابلاغ تعرفه جدید خدمات موجود دفاتر پیشخوان دولت

ادامه مطلب: ابلاغ تعرفه جدید خدمات موجود دفاتر پیشخوان دولتبا ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه شمال تعرفه خدمات موجود  در دفاتر که به تائید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان رسیده است جهت اطلاع و بهره برداری لازم دفاتر محترم پیشخوان دولت تهران اعلام می گردد.ادامه مطلب: ابلاغ تعرفه جدید خدمات موجود دفاتر پیشخوان دولت

ادامه مطلب: ابلاغ تعرفه جدید خدمات موجود دفاتر پیشخوان دولت

ادامه مطلب: ابلاغ تعرفه جدید خدمات موجود دفاتر پیشخوان دولت

ادامه مطلب: ابلاغ تعرفه جدید خدمات موجود دفاتر پیشخوان دولت

فراخوان واگذاری خدمات مالیاتی

 ادامه مطلب: فراخوان واگذاری خدمات مالیاتی

اطلاعیه برگزاری کلاس آموزش اظهارنامه مالیاتی دفاترپیشخوان دولت تهران

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت تهران با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه شمال برنامه آموزش اظهارنامه های مالیاتی را برگزار می نماید.

زمان برگزاری کلاس ها متعاقبا به اطلاع مدیران محترم دفاتر خواهد رسید.

کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان روز پنجشنبه مورخ 1397/03/09نسبت به ارسال فرم درخواست خود به انجمن صنفی دفاتر بشرح زیر اقدام نمایند .

-دفاترپیشخوان دولت تهران می بایستی نسبت به ارسال کپی پروانه با تاریخ اعتبار حداقل سه ماهه دفتر و معرفی کاربران حداکثر 2 نفر به پیوست کپی کارت ملی کاربران اقدام نماید .

تبصره : برای کاربران بالابیش از دو نفر با بررسی انجمن و تائید سازمان تنظیم مقررات تصمیم گیری خواهد شد.

همکاران ارجمند در تکمیل اطلاعات فرم ها دقت لازم را نمایند و مسئولیت تکمیل و صحت آن بر عهده دارندپروانه می باشد.

آدرس انجمن : تهران خ سهرودی شمالی خ خرمشهر نبش کوچه دشتک پ5 ط2 تلفن88469300

فرم شماره یک(دانلود کنید)

فرم شماره دو(دانلود کنید)

فرم شماره سه(دانلود کنید)

ثبت نام کلاس آموزش ارائه خدمات اظهارنامه مالیات (2)

ادامه مطلب: ثبت نام  کلاس  آموزش ارائه خدمات  اظهارنامه مالیات (2)

اطلاعیه برگزاری کلاس آموزش اظهارنامه مالیاتی دفاترپیشخوان دولت

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت تهران با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه شمال برنامه آموزش اظهارنامه های مالیاتی را برگزار می نماید.

زمان برگزاری کلاس ها متعاقبا به اطلاع مدیران محترم دفاتر خواهد رسید.

کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان روز پنجشنبه مورخ 1396/03/09نسبت به ارسال فرم درخواست خود به انجمن صنفی دفاتر بشرح زیر اقدام نمایند .

-دفاترپیشخوان دولت تهران می بایستی نسبت به ارسال کپی پروانه با تاریخ اعتبار حداقل سه ماهه دفتر و معرفی کاربران حداکثر 2 نفر به پیوست کپی کارت ملی کاربران اقدام نماید .

تبصره : برای کاربران بالابیش از دو نفر با بررسی انجمن و تائید سازمان تنظیم مقررات تصمیم گیری خواهد شد.

همکاران ارجمند در تکمیل اطلاعات فرم ها دقت لازم را نمایند و مسئولیت تکمیل و صحت آن بر عهده دارندپروانه می باشد.

آدرس انجمن : تهران خ سهرودی شمالی خ خرمشهر نبش کوچه دشتک پ5 ط2 تلفن88469300

فرم شماره یک(دانلود کنید)

فرم شماره دو(دانلود کنید)

فرم شماره سه(دانلود کنید)

ثبت نام کلاس آموزش ارائه خدمات اظهارنامه مالیات

ادامه مطلب: ثبت نام  کلاس  آموزش ارائه خدمات  اظهارنامه مالیات

اطلاعیه برگزاری کلاس آموزش اظهارنامه مالیاتی دفاترپیشخوان دولت

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت تهران با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه شمال برنامه آموزش اظهارنامه های مالیاتی را برگزار می نماید.

زمان برگزاری کلاس ها متعاقبا به اطلاع مدیران محترم دفاتر خواهد رسید.

کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان روز پنجشنبه مورخ 1396/03/09نسبت به ارسال فرم درخواست خود به انجمن صنفی دفاتر بشرح زیر اقدام نمایند .

-دفاترپیشخوان دولت تهران می بایستی نسبت به ارسال کپی پروانه با تاریخ اعتبار حداقل سه ماهه دفتر و معرفی کاربران حداکثر 2 نفر به پیوست کپی کارت ملی کاربران اقدام نماید .

تبصره : برای کاربران بالابیش از دو نفر با بررسی انجمن و تائید سازمان تنظیم مقررات تصمیم گیری خواهد شد.

همکاران ارجمند در تکمیل اطلاعات فرم ها دقت لازم را نمایند و مسئولیت تکمیل و صحت آن بر عهده دارندپروانه می باشد.

آدرس انجمن : تهران خ سهرودی شمالی خ خرمشهر نبش کوچه دشتک پ5 ط2 تلفن88469300

فرم شماره یک(دانلود کنید)

فرم شماره دو(دانلود کنید)

فرم شماره سه(دانلود کنید)

فراخوان واگذاری خدمات مبین نت

ادامه مطلب: فراخوان واگذاری خدمات مبین نت

واگذاری خدمات شرکت مبین نت به دفاتر پیشخوان خدمات دولت

با توجه به عقد تفاهم همکاری دفاترپیشخوان خدمات دولت و شرکت مبین نت دفاتر متقاضی ارائه خدمات شرکت مبین نت با تسهیلات جدید از طریق لینک بالای صفحه نسبت به ثبت نام در فراخوان طرح شرکت نمایند.